Cristian ANDREI
Cristian ANDREI
2259 vizualizări 18 nov 2013

Guvernul intenţionează să construiască grădiniţe, şcoli, spitale de stat şi chiar închisori în parteneriat public-privat(PPP), în care partenerul privat va bugeta investiţia, iar statul va plăti eşalonat pe durata contractului care poate ajunge până la 25 de ani. Aceeaşi prevedere se va aplica şi în cazul autostrăzilor în care capacitatea de plată a utilizatorilor este redusă. Aceasta este soluţia găsită de guvern pentru investiţiile publice, în cazul proiectelor care nu pot fi exploatate din punct de vedere comercial. Altfel spus, în cazul unei autostrăzi care atrage trafic, investiţia poate fi recuperată din taxa de autostradă, în vreme ce în cazul unui spital sau şcoli acest lucru aproape imposibil.

Aşa a susţinut luni, în faţa senatorilor şi deputaţilor PSD, ministrul Proiectelor de infrastructură şi Investiţiilor, Dan Şova, noua lege a parteneriatului public-privat, transmisă în Parlament la finalul lunii septembrie.

Într-un document distribuit social-democraţilor, se arată că două sunt "considerentele principale care justifică recurgerea la PPP pentru implementarea  unui proiect de investiţie publică" în loc să se implementeze prin achiziţie publică: "1. partenerul public nu deţine resursele financiare necesare realizării investiţiei. 2,. partenerul privat prin know-how şi capacitatea inovativă deţinută atât în legătură cu construcţia, cât şi întreţinerea şi operarea unui proiect de investiţii are capacitatea de a bugeta proiectul la costuri mai mici de construcţie/întreţinere/operare".

"Astfel, partenerul public apelează la un partener privat care are resursele financiare pentru realizarea investiţiei, este, în toate cazurile, un operator mai eficient  decât sectorul public, preia riscurile legate de construcţie, disponibilitate, întreţinerea şi operarea investiţiilor", se arată în documentul pus la dispoziţie de Şova parlamentarilor PSD.

Între avantajele explicate de ministru ar fi că "statul nu va trebui să bugeteze valoarea investiţiei, ci o va plăti eşalonat pe durata contractului (20-25 de ani)" şi, implicit, va realiza mai multe lucrări în acelaşi timp.

Click pentru a mări documentele prezentate parlamentarilor

Firma care nu respectă contractul, înlocuită fără licitaţie

Legea parteneriatului public-privat a făcut obiectul unei consultări a autorităţilor române cu Comisia Europeană. Fără a prezenta rezultatul acestui demers, Guvernul a aprobat proiectul de lege şi l-a transmis în Parlament cu prevederi modificate faţă de cele iniţiale, transmise la Bruxelles. Proiectul a fost adoptat de Senat şi urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor.

VEZI AICI PROIECTUL DE LEGE TRANSMIS ÎN PARLAMENT

Astfel a fost inclus un articol care îi permite statului să înlocuiască, din proprie iniţiativă sau la cererea finanţatorilor, firma angajată într-un proiect de parteneriat public-privat şi care nu îşi respectă obligaţiile contractuale sau faţă de finanţatori, fără însă să iniţieze o nouă procedură de atribuire, respectiv cu licitaţie sau cerere de oferte.

Lipsa unei noi proceduri de atribuire va fi posibilă dacă această variantă este inclusă în documentaţia iniţială de atribuire şi în contractul de parteneriat public-privat. O nouă procedură de atribuire este tratată ca "necesitate" doar dacă în documentaţia de atribuire şi în contract nu a fost inclusă acea variantă.

Astfel, documentul aprobat de Guvern stabileşte că, în cazul în care partenerul privat sau societatea de proiect nu îşi îndeplineşte din orice motiv obligaţiile asumate în cadrul contractului de parteneriat public-privat sau obligaţiile faţă de finanţatorii proiectului, partenerul public, din proprie iniţiativă sau la solicitarea finanţatorilor proiectului, va putea înlocui partenerul privat. "Înlocuirea partenerului privat se poate face fără realizarea unei noi proceduri de atribuire numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în cadrul documentaţiei de atribuire iniţiale într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă, indicându-se cauzele unei astfel de înlocuiri potenţiale şi condiţiile în care poate fi realizată, şi dacă această posibilitate a fost inclusă în cadrul contractului de parteneriat public-privat. În absenţa îndeplinirii tuturor acestor condiţii, orice înlocuire a partenerului privat necesită declanşarea unei noi proceduri de atribuire", este decizia Guvernului.

Forma proiectului aprobat de Guvern diferă la acest capitol de cea transmisă Comisiei Europene spre consultare, înainte de aprobare.

Astfel, proiectul postat pe site-ul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine cu menţiunea "Forma transmisă spre consultare Comisiei Europene" prevede că înlocuirea firmei angajate pentru un proiect de parteneriat public-privat va fi efectuată numai printr-o procedură de selecţie.

"În cazul în care partenerul privat sau societatea de proiect nu îşi îndeplineşte din orice motiv obligaţiile potrivit contractului de parteneriat public-privat sau obligaţiile faţă de finanţatorii proiectului, partenerul public, din proprie iniţiativă sau la solicitarea finanţatorilor proiectului, va putea înlocui partenerul privat în urma unei proceduri de selecţie a unui nou partener privat. Condiţiile unei astfel de înlocuiri vor putea fi convenite printr-un contract încheiat între partenerul public şi finanţatorii proiectului. Contractul de parteneriat public-privat va conţine în acest caz prevederi corespunzătoare care să permită partnerului public înlocuirea partenerului privat", prevedea proiectul transmis la Bruxelles, potrivt Mediafax.

Legea parteneriatului public-privat aprobată în urmă cu trei ani şi abrogată acum de Guvern includea, încă din prima secţiune, o serie de principii de bază, printre care nediscriminarea (definită în lege prin asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice investitor privat, indiferent de naţionalitate sau cetăţenie, să poată participa la procedura de selecţie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant), tratamentul egal (stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi investitorii privaţi, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de selecţie şi de a deveni contractant) şi transparenţa (aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat).

 

 

 

Citește și: