no author
Diana Grigore
2954 vizualizări 30 mai 2019

„Astăzi (joi - n.r.) am adoptat în şedinţa de Guvern modificările necesare asigurării funcţionării în condiţii optime a administratorilor de pensii private şi diversificării universului instituţional. Pentru protejarea intereselor contributorilor la Pilonul II de pensii şi consolidarea perspectivei unei pensii sigure, Guvernul a modificat astăzi OUG 114/2018. Ministerul Finanţelor a arătat toată deschiderea şi a purtat un dialog constructiv cu reprezentanţii administratorilor de pensii private, în vederea identificării celei mai bune soluţii pentru dezvoltarea sistemului de pensii private în România. Soluţiile agreate s-au făcut cu suportul tehnic al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi sunt în concordanţă cu obiectivele planului de acţiune privind uniunea pieţelor de capital referitor la promovarea investiţiilor în infrastructură”, a declarat Eugen Teodorovici.

Ministrul de Finanţe a precizat care sunt modificările adoptate joi în şedinţă de Guvern:

„În principal modificările vizează o nouă modalitate de calcul al capitalului social minim. Se vor asigura, astfel, condiţii echilibrate de funcţionare a administratorilor şi se va permite dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a sistemului de pensii private exclusiv în folosul participanţilor. În acest sens, cu acordul administratorilor fondului de pensii am decis creşterea capitalului social al fondurilor în total cu circa 75 de milioane de euro până la 136 de milioane de euro. În medie, un administrator va creşte capitalul social al unui fond de pensii cu circa 10,7 milioane de euro până la 19,4 milioane de euro. Infuzia de aproximativ 75,3 milioane de euro o va determina astfel dezvoltarea de pensii private în România. Astfel, capitalul social minim necesar la 31 decembrie a anului în curs este echivalentul în lei a 8% din contribuţiile virate în anul calendaristic precedent diminuate proporţional cu ponderea investiţiilor în infrastructură, deci în proiecte de parteneriat public privat sau în fonduri de investiţii specializate în infrastructură. În total active la sfârşitul anului. De asemenea a fost adăugată cerinţa de capital social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii de la data constituirii, reprezentân echivalentul în lei a 4 milioane de euro, calculat la cursul de schimb al BNR.

O altă modificare este extinderea paletei de investiţii permise fondurilor de pensii private.Fondurile de pensii pot investi următoarele instrumente financiare: acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect înfiinţate în baza OUG nr.39/2018 privind parteneriatul public privat sau fonduri de investiţii specializate în infrastructură până la maximum 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii. De asemenea, în valori imobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate emise de societăţi în procent de până la 3% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii. În investiţii private de capital sub forma acţiunilor şi obligaţiunilor la societăţi sau sub forma participanţilor la fondurile de investiţii în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii”, a anunţat Teodorovici.

El a afirmat că „a fost necesară promovarea regimului de urgenţă a acestor modificări”.

Citește și: