no author
Departamentul Economic
4989 vizualizări 27 nov 2018

Iancu Guda, preşedinte al Analiştilor Financiari şi lector IBR & ASE, apreciază că, în comparaţie cu companiile similiare din Budapesta, Praga şi Varşovia, în baza situaţiilor financiare şi rapoartelor aferente anului 2017, Metrorex înregistrează o productivitate comercială foarte modestă, cu resurse umane supradimensionate, salarii cu 9% mai mari decât media companiilor similare din regiune şi de aproape două ori peste media din sectorul privat, cu pierderi imense (fără subvenţiile de la stat ar fi o companie falimentară), precum şi cea mai proastă calitate a serviciului oferit, în condiţiile în care viteza medie este cea mai scăzută din cauza investiţiilor modeste.

Eliminând subvenţiile primite de la stat, Metrorex înregistrează pierderi de 55% din cifra de afaceri (aproximativ 77 milioane de euro), în timp ce firmele similare din regiune obţin un profit mediu de 11%: Budapesta (+16%), Praga (+10%), Varşovia (+5%)

Metrorex înregistrează 63 de angajaţi la fiecare kilometru de metrou, cu 20% peste media din capitalele analizate ca şi referinţă (51,41) şi de 3 ori mai mult decât în Budapesta (care înregistrează 20,21 angajaţi/km metrou).

Faţă de alte metrouri, Metrorex are pierderi imense şi resurse umane supradimensionate

Salariul mediu net pe angajat la Metrorex este de 1.144 euro/lună (7.555 lei brut), de două ori peste media naţională şi cel mai mare din regiune. Media salariului net pe angajat la firmele care administrează reţeaua de metrou din capitalele de referinţă este de 1.040 euro pe lună, cu +9% sub media înregistrată în Metrorex şi doar cu +38% peste media naţională din ţara respectivă. Salariul mediu net din oraşele de referinţă utilizate ca şi comparaţie (Budapesta, Praga şi Varşovia) este 756 euro per salariat, cu 31% peste media din Bucureşti, dar muncitorii Metrorex câştigă cu 9% peste angajaţii de la companiile similare din aceste capitale.

În privinţa productivităţii angajaţilor, Metrorex înregistrează o cifră de afaceri per angajat de 31.600 euro pe an, de aproape trei ori sub media din capitalele de referinţă (87.300 de euro per angajat pe an şi de 6 ori sub media înregistrată de angajaţii reţelei de metrou din Budapesta).

 

Viteza medie înregistrată de trenurile Metrorex este de 22,5 km/oră, mult sub media capitalelor din zonă (31 km/oră), situaţie cauzată de investiţiile modeste în reţea, în condiţiile în care majoritatea trenurilor sunt vechi.

În privinţa infrastructurii, Bucureşti înregistrează o reţea de metrou cu o dimensiune de 30 metri la 1.000 locuitori, nivel aproape identic cu media capitalelor folosite ca şi referinţă (29,19 metri la 1.000 locuitori), dar veniturile obţinute sunt mult mai mici. Desigur, nu ajută nici turismul, în condiţiile în care numărul de vizitatori din Budapesta, Praga şi Varşovia este mult peste Bucureşti.

Faţă de alte metrouri, Metrorex are pierderi imense şi resurse umane supradimensionate

Iancu Guda a analizat câteva detalii suplimentare privind evoluţia Metrorex în perioada 2013-2017 şi a constatat că situaţia financiară a companiei se deteriorează, având în vedere că aproximativ 40% din veniturile companiei provin din subvenţii de la stat şi alte venituri din exploatare. Considerând doar cifra de afaceri (veniturile realizate din vânzarea de bilete), compania înregistrează pierderi din exploatare de 145 milioane lei în 2017, vs -140 milioane lei în 2016, sau -121 milioane lei în 2015, în condiţiile în care rezultatul net final este de -358 milioane lei (aprox 77 milioane euro pierdere).

În orice caz, compania nu a făcut profit în ultimul deceniu, iar pierderile cumulate din ultimii 5 ani sunt de 600 milioane lei. Ponderea cheltuielilor cu salariile a crescut de la 44% (în 2013) la 50% (în 2017), în condiţiile în care salariul mediu brut per angajat în 2017 a fost de 7.555 Lei (în creştere cu 12% faţă de 2016, şi dublu faţă de media din economie). Dacă se va majora cu 42%, salariul mediu din Metrorex va ajunge triplu comparativ cu media naţională, încheie analistul.

Citește și: