no author
Diana Grigore
733 vizualizări 23 ian 2019

Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidaţi propuse de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale trebuie însoţite de o listă cuprinzând cel puţin 200.000 de susţinători, în timp ce candidaturile independente trebuie însoţite de o listă cuprinzând cel puţin 100.000 de susţinători.

De asemenea, lista susţinătorilor constituie un act public care este sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. În finalul listei, persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaraţie pe propria răspundere, prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor.

„Nu în ultimul rând, dispoziţiile art. 66 alin. (1) din acelaşi act normativ stabilesc că modelul listei susţinătorilor este stabilit de Guvern, prin hotărâre, în cel mult 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii pentru stabilirea zilei de referinţă”, se mai arată în în proiectul de hotărâre al Guvernului.

Modelul listei susţinătorilor şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Ce trebuie să conţină lista de susţinători pentru partide şi independenţi

Hotărârea de Guvern privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile europarlamentare din 2019 prevede că „pentru o corectă identificare şi individualizare a susţinătorilor, respectiv pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege de către Biroul Electoral Central sunt suficiente următoarele date cu caracter personal”:

a) numele şi prenumele;

b) domiciliul;

c) data naşterii;

d) denumirea, seria şi numărul actului de identitate.

Având în vedere faptul că Hotărârea Guvernului nr. 105/2014 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 a fost aplicabilă numai la alegerile din 2014, se impune adoptarea unui nou act normativ cu acelaşi obiect.

AEP a elaborat şi a lansat în dezbatere publică o serie de proiecte de hotărâri ale Guvernului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

”Precizăm că proiectele de acte normative menţionate propun soluţii legislative similare celor adoptate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014”, mai precizează AEP.

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc pe 26 mai.

Foto: Hepta

Citește și: