Marian SULTĂNOIU
Marian SULTĂNOIU
2055 vizualizări 28 feb 2017

Domniile lor propun, în partea a IV-a din "Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani", următoarele: „Pentru a reduce pierderile de capital uman cu pregătire superioară, prin părăsirea ţării, credem că se impune ca orice absolvent de învăţământ superior, beneficiar al subvenţiei de la buget, să fie obligat să lucreze în ţară un interval de timp egal cu durata studiilor subvenţionate sau să deconteze cheltuielile cu pregătirea profesională".

Mai spun, apoi, că, până la acest moment, „educaţia, cercetarea ştiinţifică şi inovarea au avut susţinere total necorespunzătoare din partea factorilor de decizie, manifestată în fapt prin subfinanţare cronică, prin incoerenţă, fragmentare şi lipsă de viziune strategică, ceea ce a produs o reducere semnificativă a potenţialului de cercetare şi, nu în ultimul rând, a generat un proces alarmant de migrare a tinerilor talentaţi spre ţări dezvoltate în Europa şi SUA”.

În consecinţă, după capul meu - care am trecut printr-un astfel de proces, în comunismul luminos -, domnii academicieni prescriu „arest la domiciliu” pentru absolvenţii studiilor finanţate de stat, pe o perioadă de la patru la şase ani – dacă nu şi mai mult -, întrucât, pe de o parte, politicul „decizional” – care a stricat tot ce a atins, în primul rând în Educaţie şi Sănătate -, şi, pe de alta, toţi privitorii ca la teatru, dintre care fac parte şi domniile lor, academicienii, care au tăcut chitic lăsând lucrurile să o ia razna timp de 27 de ani, au colaborat la construirea unui „sistem atât de performant”, încât a generat „un proces alarmant de migrare a tinerilor talentaţi spre ţări dezvoltate în Europa şi SUA”.

Ca să vezi! Tinerii români sunt vinovaţi şi trebuie să plătească (în toate felurile), pentru că au absolvit la stat şi vor să trăiască cinstit şi decent în consecinţa muncii depuse, într-un sistem/stat performant, şi nu într-unul în care „educaţia, cercetarea ştiinţifică şi inovarea au avut susţinere total necorespunzătoare din partea factorilor de decizie, manifestată în fapt prin subfinanţare cronică, prin incoerenţă, fragmentare şi lipsă de viziune strategică”.

Interesantă e strategia aceasta în care devine obligatoriu să le tai aripile puilor spre a nu mai sări gardul, în vecini, câtă vreme tu, statul-lor-părinte, nu eşti în stare să le asiguri hrana…

O atare situaţie, corelată cu declinul demografic, subminează grav baza evoluţiei societăţii româneşti, iar numărul tinerilor cu studii superioare va fi tot mai redus, în timp ce, al celor care migrează, va fi în creştere, spun domnii academicieni, şi se concluzionează de final: „Prin urmare este îndreptăţită întrebarea: Cu cine continuăm să construim viitorul ţării?”.

Păi, eu zic că, până acum, ne-am tot uitat cum prea mulţi dintre cei vechi au pus umărul la distrugerea viitorului, nu la construcţia lui.

Şi, pentru vina noastră, tot cei tineri trebuie pedepsiţi?

--

Citește și: