no author
Cătălina Mănoiu
253 vizualizări 12 iul 2017

“Curtea a constatat că dispoziţiile art.I pct.3, referitor la modificarea art.20 alin.(21 ) lit.a) teza întâi din Legea nr.41/1994, contravin prevederilor art.40 alin.(3) din Constituţie, prin aceea că obligă membrii consiliului de administraţie să renunţe la calitatea de membru de partid, pe timpul exercitării mandatului. Or, această normă fundamentală, ce configurează cadrul în care poate fi exercitat dreptul de asociere, are caracter restrictiv, în considerarea enumerării stricte şi limitative prevăzute de textul constituţional. Prin urmare, orice altă excepţie în ce priveşte exerciţiul dreptului fundamental de asociere în partide politice reprezintă o adăugare la Constituţie, nepermisă de caracterul suprem al acestei", susţine CCR, în comunicatul transmis.

CCR precizează că membrii consiliilor de administraţie ale TVR şi SSR intra în categoria funcţionarilor publici prevăzuţi de legea organică şi nu se regăsesc în rândul excepţiile prevăzute de art.40 alin.(3) din Constituţie, susţinând că dispoziţiile legii sunt neconstituţionale.

Judecătorii Curţii au susţinut şi că nu a fost respectat principiul bicameralismului în adoptarea, existând diferenţe semnificative între forma în care legea a fost adoptată în Camera Deputaţilor şi cea de la Senat.

"Curtea a constatat că orice modificare a acestui regim, sub aspectul condiţiilor de numire a membrilor, interdicţiilor, incompatibilităţilor sau cauzelor de încetare a mandatelor, nu se poate realiza decât cu respectarea principiului neretroactivităţii legii civile. Or, dispoziţiile cuprinse în art.II din lege, care prevăd numirea unor noi consilii de administraţie la S.R.R. şi la S.R. TV., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, cu consecinţa încetării de drept a mandatului consiliilor de administraţie ale S.R.R. şi S.R.TV. aflate în funcţie, sunt neconstituţionale", se mai arată în comunicatul transmis de CCR.

--

Citește și: