14034 vizualizări 4 aug 2017

De asemenea, potrivit actului normativ, angajatorii vor fi obligaţi să încheie un contract individual de muncă în formă scrisă, înainte de începerea activităţii unei persoane, cel mai târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Totodată, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor trebuie să se facă în ziua anterioară începerii activităţii cel târziu. Neîndeplinirea acestor condiţii se consideră muncă nedeclarată. 

Tot muncă nedeclarată se consideră primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat sau în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Inspectorii de muncă vor avea competenţa de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.

De asemenea, prin actul normativ, se înăspreşte regimul sancţionator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite până în prezent, pentru încadrarea faptei ca şi contravenţie şi creşterea cuantumului amenzii contravenţionale aplicate, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii. 

Ordonanţa instituie posibilitatea achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului - verbal de sancţionare.

Altă modificare stabileşte că primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a tarficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu înschisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

--

Citește și: