no author
Gandul
44011 vizualizări 8 mai 2017

Nici nu a trecut un an de când indemnizaţiile pentru creşterea copilului au revenit la 85% din venit că Guvernul propune acum plafonarea acestora la un nivel maxim cuprins între 5.000 şi 10.000 de lei, la pachet cu introducerea cardului social de beneficii. Măsura este considerată „oportună”  „în vederea utilizării eficiente a resurselor bugetare alocate pentru prestaţii sociale”, se arată în Programul de convergenţă scris de Ministerul Finanţelor. 

CITEŞTE AICI PROGRAMUL DE CONVERGENŢĂ 2017-2020 

La capitolul reduceri şi eficientizări ale cheltuielilor publice în document se mai preved următoarele măsuri, al căror impact total este estimat la de 1 miliard de lei în anul 2017 şi 3 miliarde lei în 2018:  

• Înfiinţarea până la data de 1 iunie 2017 a unei direcţii în cadrul Secretariatului General al Guvernului care va urmări reducerea numărului agenţiilor şi instituţiilor aflate în subordinea Guvernului. 

• Elaborarea unui Plan de raţionalizare a cheltuielilor publice până la data de 1 iulie a.c., cu următorii piloni: auditul funcţiilor guvernamentale, informatizarea accelerată a administraţiei centrale şi locale, prioritizarea şi accelerarea investiţiilor publice, revizuirea subvenţiilor acordate companiilor de la bugetul de stat. Subvenţiile de la buget către companiile publice vor fi condiţionate de îmbunătăţirea performanţelor financiare, se vor introduce contracte de performanţă în toate instituţiile publice şi companiile de stat. • Crearea Sistemului naţional de evidenţă a ocupării în administraţia publică – ANFP va colecta în mod direct datele necesare populării sistemului de la instituţiile şi autorităţile publice. 

• Îmbunătăţirea guvernanţei corporative în companiile de stat: reforma managementului privat la companiile de stat din domeniile strategice cu contracte standard, criterii de performanţă şi plată în funcţie de performanţă.

• Reducerea cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor publice cu 5-10%. 

• Reducerea cu minim 35% a preţului medicamentelor inovative care şi-au pierdut patentul. 

• Achiziţiile făcute de către autorităţile centrale în ceea ce priveşte bunurile şi serviciile se vor face centralizat, de către o unitate de achiziţii centrală. În acest fel, cheltuielile cu bunuri şi servicii se vor diminua cu aproximativ 10 – 15%, imediat ce această unitate va deveni operaţională. 

• Menţinerea pensiilor speciale la nivelul stabilit in prezent. 

Ca măsuri de creştere a veniturilor bugetare, Planul de convergenţă prevede: 

• Introducerea obligaţiei de plată de la data de 1 iunie 2017 a contribuţiilor datorate de angajatori la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru salariaţii cu timp parţial de muncă cu salariul sau cu venituri realizate sub nivelul de 1450 lei şi 26 care nu desfăşoară în acelaşi timp şi o activitate salarială cu normă întreagă (impact estimat la 620 milioane lei în 2017 şi 1.330 milioane lei în 2018).

• Majorarea începând cu 1 iunie 2017 a nivelului accizei la ţigarete cu 1%, respectiv de la 435,58 lei/1000 ţigarete la 439,94 lei/1000 ţigarete (impact estimat la 90 milioane lei în 2017).

• Modificarea prevederilor OUG nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România- în sensul aplicării mărcii de garanţie proprie exclusiv de către ANPC şi nu de către producătorii interni, importatorii sau vânzătorii cu amănuntul cu scopul simplificării şi creşterii eficienţei actelor de control precum şi a garantării calităţii produselor comercializate către consumatori (impact estimat la 110 milioane lei în 2017).

• Continuarea în anul 2018 a repartizării unei cote de minim 90% din profitul net realizat sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, cu ocazia aprobării Situaţiilor financiare ale anului respectiv pentru societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, prin mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor/Consiliul de Administraţie, după caz (impact estimat la 870 milioane lei în 2018).

• Implementarea începând cu 1 iulie 2017 a unui mecanism de plată defalcată a TVA, constând în plata de către instituţiile şi întreprinderile publice a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii realizate direct în contul furnizorului/prestatorului la bugetul de stat (impact estimat la 180 milioane lei în 2017 şi 420 milioane lei în 2018).

 

--

Citește și: